Home Page

Blwyddyn 3 a 4/Year 3 & 4 - Mrs R Davies-McHugh

Gweithgareddau creadigol Santes Dwynwen.

Santes Dwynwen creative activities.

Creu llwyau Caru allan o does. Creating Love spoons out of dough.

Creu llwyau Caru allan o does. Creating Love spoons out of dough. 1
Creu llwyau Caru allan o does. Creating Love spoons out of dough. 2
Creu llwyau Caru allan o does. Creating Love spoons out of dough. 3

Beth yw Cariad i mi? Defnyddio'r 'app' WordFoto. What is Love? Using the WordFoto app.

Beth yw Cariad i mi? Defnyddio'r 'app' WordFoto. What is Love? Using the WordFoto app. 1