Home Page

Blwyddyn 3 a 4/Year 3 & 4 - Mrs R Davies-McHugh

Song of the Valleys / Cân y Cymoedd

Dewch i ddysgu'r gân yn barod i'w pherfformio a'i recordio ar Ddydd Iau 14eg o Fehefin.

Sing Loud v0.1.mp3

Gweithgareddau creadigol Santes Dwynwen.

Santes Dwynwen creative activities.

Creu llwyau Caru allan o does. Creating Love spoons out of dough.

Creu llwyau Caru allan o does. Creating Love spoons out of dough. 1
Creu llwyau Caru allan o does. Creating Love spoons out of dough. 2
Creu llwyau Caru allan o does. Creating Love spoons out of dough. 3

Beth yw Cariad i mi? Defnyddio'r 'app' WordFoto. What is Love? Using the WordFoto app.

Beth yw Cariad i mi? Defnyddio'r 'app' WordFoto. What is Love? Using the WordFoto app. 1

Edrych ar y Tywydd. Gwaith thermomedr, geirfa ac idiomau a'r sgrin werdd!

Our Nation's favourite subject - The Weather!

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13

Pwyso

Weighing

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10

Defnyddio'r rhaglen Scratch i greu gem.

Using the Scratch programme to create a game.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

Gwaith Prosiect Caneuon Cymraeg / Welsh song project work.

Gwaith Prosiect Caneuon Cymraeg / Welsh song project work. 1
Gwaith Prosiect Caneuon Cymraeg / Welsh song project work. 2
Gwaith Prosiect Caneuon Cymraeg / Welsh song project work. 3

Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci

Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 1
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 2
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 3
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 4
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 5
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 6
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 7
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 8
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 9
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 10
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 11
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 12
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 13
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 14
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 15
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 16
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 17
Gwaith Celf Y Swper Olaf gan Leonardo da Vinci / The Last Super by Leonardo da Vinci 18

Gwersi Yoga

Yoga lessons

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Ein prosiect Ailgylchu

Our Recycling project

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18

Gweithgareddau Rhifedd

Numeracy activities

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33