Home Page

Blwyddyn 3/Year 3 - Mrs C Williams

Picture 1

Ein prosiect cyntaf eleni oedd am y corff. Dyma rhai o'n gweithgareddau!

Our first project of the year was about the body. Here are some of our activities!

 

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Gwersi 'ukeleles' gyda Mr Roberts!
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Bwyd mynydd o fwyd!

Food glorious food!

Rydym wedi bod yn brysur yn ymchwilio mewn i bwydydd iachus ac afiach a defnyddio ein synhwyrau i ddisgrifio bwyd.

We have been busy researching into healthy and unhealthy foods and using our senses to describe different foods. 

 

Roedden yn brysur iawn yn ystod adeg y Nadolig, dyma rhai o’r gweithgareddau. 

We had a very busy Christmas period. Here are some of our activities.

O

Canu yn cartref hen oed Bryncelyn!

Singing at Bryncelyn care home.

 

 

 

Picture 1
Picture 2

CB7E55D0-5D53-42FF-B2BB-7109690D6616.MOV

Still image for this video

0F0D48CD-8145-4A86-A7D5-59C6439706BE.MOV

Still image for this video

Ein sioe ffasiynau gwisg nadoligaidd 

Our Christmas dress fashion show.

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
 Gig a chyfansoddi gyda Bronwen Lewis!
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7

EBF27400-7E95-4ABD-811F-6B604FD4E9F0.MOV

Still image for this video

DF1AB4D8-DF1F-4610-A4E5-FCB2EE56599C.MOV

Still image for this video

4BABF326-A2A5-4E58-8C25-FDA5B8FF0143.MOV

Still image for this video

8760CD56-F532-4CF1-AE13-A5010C4376E5.MOV

Still image for this video

F5E3EF01-6775-4B8B-AC6F-8CB151990D35.MOV

Still image for this video

AA69A2F0-2E8D-489F-B084-F8515B34FF89.MOV

Still image for this video

Ni’n dathlu diwrnod santes Dwynwen!

Celebrating St Dwynwen’s day