Home Page

Blwyddyn 6/Year 6 - Mr T Roberts

              

Croes o i dudalen Blwyddyn 6. Dosbarth brwdfrydig a bywiog. Chwech ar hugain o blant, 11 merch a 15 o Fechgyn. Grwp cyfeillgar a chreadigol. 

 

Welcome to Year 6's page. An enthusiastic and lively class. A friendly and creative group of twenty six pupils, 11 girls and 15 boys.  

 

 

Ymweliad Cymdeithas Adeiladu y Principality / Principality Building Society's visit

 

Dysgu am bwysigrwydd cynilo! / Learning about the importance of saving!

Gwasanaeth y Cofio

 Gwasanaeth y Cofio  1
 Gwasanaeth y Cofio  2
 Gwasanaeth y Cofio  3
 Gwasanaeth y Cofio  4

E-ddiogelwch

E-ddiogelwch 1
E-ddiogelwch 2
E-ddiogelwch 3

Am dro i'r Cofeb