Home Page

Data Perfformiad / Performance Data

Cliciwch yma i weld data yr ysgol (2015) ar wefan y Llywodraeth 'Fy Ysgol Leol'.

Click here to see the school data (2015) on the Government's website 'My Local School'.