Home Page

Presenoldeb / Attendance

Ein targed Ysgol yw 96% / Our School Target is 96%

 

Presenoldeb yr ysgol ar gyfer yr wythnos yma yw: 96.6%

Attendence for this week is: 96.6 %

 

1af : Dosbarth Mr.Weekly - 100%

 

2il: Dosbarth Mrs.Hicks - 98.6%

 

3ydd: Dosbarth Mrs.Bartley - 98.1%