Home Page

Oriel / Gallery

Croeso i'r oriel! Dyma amrywiaeth o luniau o weithgareddau'r ysgol! Mwynhewch!

 

Welcome to the gallery! Please take a look and enjoy the pictures of various school activities!

 

 

 

Pel-droed Merched yr Urdd - 3ydd!!! Da iawn wir!!

Nadolig 2016

Nadolig 2016 1
Nadolig 2016 2
Nadolig 2016 3
Nadolig 2016 4

'Rhiannon Art'

'Rhiannon Art' 1
'Rhiannon Art' 2
'Rhiannon Art' 3

Cystadleuaeth Carol yr Ŵyl 2014

Carol Buddugol yr Ysgol yng Nghystadleuaeth Carol yr Wyl 2014.

The school's winning carol for the compeition Carol yr Wyl 2014.

Ffarwel

Blwyddyn 6 yn canu eu can ffarwel yn ystod ein gwasanaeth ffarwel heddiw.
Year 6 singing their farewell during our farewell assembly today.

Bugeilio'r Gwenith Gwyn

Blwyddyn 6 yn canu Bugeilio'r Gwenith Gwyn yn ystod ein gwasanaeth ffarwel heddiw.
Year 6 singing Bugeilio'r Gwenith Gwyn during our farewell assembly today.

Seremoni Wobrwyo Bl 6 2015 / Yr 6 Award Ceremony 2015

Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon

Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 1
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 2
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 3
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 4
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 5
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 6
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 7
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 8
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 9
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 10
Prynhawn Offerynnol / Instrumental Afternoon 11

Murlun Hanes yr Ysgol / School History Mural

Murlun Hanes yr Ysgol / School History Mural 1

Gweithdy Helen Elliott / Helen Elliott Workshop