Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Amgylchedd Allanol / Outside Environment

 

Grant TESCO Grant

 

Mae’r ysgol wedi bod yn llwyddiannus yn ennill grant TESCO o £10,000 i ddatblygu’r amgylchedd allanol. Byddwn yn datblygu ardal tu cefn i’r ysgol (llun isod) i greu dosbarth allanol. Diolch i Mrs Walters am ei holl waith gyda’r grant. Os gallwch helpu mewn unrhyw ffordd, cysylltwch a'r ysgol. Dewch yn ol i'r dudalen yma i weld sut mae'r prosiect yn datblygu!

 

The school has been successful in winning a TESCO grant of £10,000 to develop the outside environment. We will be developing an area to the back of the school (see picture) to create an outside classroom.  Thank you to Mrs Walters for all her work with the grant. If you are able to help in anyway with the project, please contact the school. Come back to this page to see how the project develops!

                                                        
 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615