Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Asesu / Assessment

  • Asesir plant yn statudol o fewn chwe wythnos o ddechrau ysgol yn y dosbarth Meithrin (neu Derbyn), er mwyn sefydlu eu man cychwyn (gwaelodlin).
  • Ceir asesiadau statudol pellach ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen yn 7 oed.
  • Asesir disgyblion yn ffurfiannol drwy brofion darllen a rhifedd blynyddol o flwyddyn 2 i flwyddyn .
  • Yng Nghyfnod Allweddol 2, mae asesiadau athrawon statudol diwedd y Cyfnod Allweddol yn cofnodi cyrhaeddiad disgyblion.

 

  • Pupils are statutorily assessed within the first six weeks of starting school in the Nursery class (or Reception) which provides a baseline.
  • There are further statutory assessments at the end of the Fondation Phase at 7 years old.
  • Pupils are formatively assessed through annual reading and numeracy tests from years 2 to 6.
  • At Key Stage 2, statutory teacher assessments are used to record pupils' attainment at the end of Key Stage 2 (11 years old).

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615