Home Page

Clybiau Tymor yr Hydref / Autumn Term Clubs

Dyma'r clybiau sydd ar gael ar gyfer tymor yr Hydref.

Gallai'r clybiau newid o dymor i dymor.

*** Ni chynhelir clybiau yn ystod yr wythnos gyntaf na'r wythnos olaf o'r tymor nac ar noson cyngerdd a noson rieni.***

Rhaid i bob plentyn gofrestru ar gyfer pob clwb trwy ddychwelyd slip caniatad.

 

 

Here are the clubs available during the Autumn term.

The clubs could change from term to term.

*** No clubs will be held during the first and final week of term, or on a parents evening or concert night.***

Every child must register for a club by returing a permission slip to school.

Picture 1