Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

 

7-11 oed / 7-11 years old

 

Dysgir plant o 7 i 11 oed gan gydymffurfio a gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Yng Nghyfnod Allweddol 2, cynhwysir y canlynol:

 

- Pynciau Craidd - Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

- Pynciau Sylfaen - Technoleg Gwybdoaeth a Chyfathrebu, Dylunio a Thechnoleg, Hanes, Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth ac Addysg Gorfforol.

 

Mae'r cwricwlwm sylfaenol hefyd yn cynnwys Addysg Grefyddol ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh).

 

 

Children from 7 to 11 years old are taught according to the requirements of the National Curriculum. At Key Stage 2, the National Curriculum consists of:

 

- Core Subjects - Welsh, English, Mathematics and Science

- Foundation Subjects - Information Technology and Communication, Design and Technology, History, Geography, Art, Music and Physical Education.

 

The basic curriculum also consists of Religious Education and Personal and Social Education (PSE).

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615