Home Page

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

Cyfnod Allweddol 2 / Key Stage 2

 

7-11 oed / 7-11 years old

 

Dysgir plant o 7 i 11 oed gan gydymffurfio a gofynion y Cwricwlwm Cenedlaethol. Yng Nghyfnod Allweddol 2, cynhwysir y canlynol:

 

- Pynciau Craidd - Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth

- Pynciau Sylfaen - Technoleg Gwybdoaeth a Chyfathrebu, Dylunio a Thechnoleg, Hanes, Daearyddiaeth, Celf, Cerddoriaeth ac Addysg Gorfforol.

 

Mae'r cwricwlwm sylfaenol hefyd yn cynnwys Addysg Grefyddol ac Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh).

 

 

Children from 7 to 11 years old are taught according to the requirements of the National Curriculum. At Key Stage 2, the National Curriculum consists of:

 

- Core Subjects - Welsh, English, Mathematics and Science

- Foundation Subjects - Information Technology and Communication, Design and Technology, History, Geography, Art, Music and Physical Education.

 

The basic curriculum also consists of Religious Education and Personal and Social Education (PSE).