Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

E-ddiogelwch / E-Safety

Dyma wybodaeth am sut i gadw eich plentyn yn ddiogel ar lein.

Here is some information about how to keep your child safe online.

Advice for Parents / Guardians

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615