Home Page

Llysoedd yr Ysgol / School Houses

Dyma lysoedd yr ysgol sydd wedi eu henwi ar ol afonydd yr ardal.

Here are the school houses which have been named after local rivers.

 

 

 

 

 

 

 

 

Canlyniadau Tymor yr Haf:

Summer Term Results:

 

  W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6 W 7 W 8 W 9 W 10 W 11 W 12 W 13 Cyfanswm/Total
                           
 

 

                       
                           
                           

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Canlyniadau Eisteddfod Hwyl:

Eisteddfod Hwyl results:

 

 

1af -

 

2il -

 

3ydd - 

 

            

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

Canlyniadau Mabolgampau:

Sports Day results:

 

 

1af - 

 

2il - 

 

3ydd -