Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Adroddiad ESTYN Report 2016

Mae Adroddiad ESTYN wedi cael ei gyhoeddi heddi. Cliciwch isod i ddarllen yr adroddiad.

​ESTYN's Report has been published today. Click below to read the report.

 

Welsh Version:

https://www.estyn.llyw.cymru/sites/default/files/documents/Ysgol%20Cynwyd%20Sant.pdf

 

English Version:

https://www.estyn.gov.wales/sites/default/files/documents/Ysgol%20Cynwyd%20Sant%20en.pdf

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615