Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Antur yn y jyngl! ~ Adventure in the jungle!

Edrychwch ar ein dosbarth tu fas, a rhai o'r plant yn mwynhau dysgu yno!

Look at our outdoor classroom, and some of the children enjoying learning there!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615