Home Page

Arweinwyr Digidol / Digital Leaders

Bu arweinwyr digidol YGG Llangynwyd yn cynnal sesiwn rhaglennu gyda phlant blwyddyn 5 a 6 bore 'ma. Diolch yn fawr i chi!

YGG Llangynwyd's digital leaders held a programming session with some year 5 and 6 pupils this morning. Thank you!