Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Bags 2 Schools

Bydd y cwmni yn casglu'r bagiau ar Ddydd Gwener 5/12/14 am 8:30. Dewch a'ch bagiau llawn dillad i'w hailgylchu i'r ysgol erbyn Dydd Iau. Diolch!

 

Bags 2 Schools will be collecting the bags on Friday 5/12/14 at 8:30. Please send in your blue bags full of clothes for recycling to school on Thursday. Thank you!

 

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615