Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Baner Werdd / Green Flag

Dyma'r Pwyllgor Eco, Miss Jones a Miss Herdman yn codi'r faner werdd. Yr ail faner werdd i ni fel ysgol!

Here are the Eco Committee, Miss Jones and Miss Herdman raising the Green Flag, our second green flag as a school. The Green Flag is now flying high! Hooray!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615