Home Page

Baner Werdd / Green Flag

Dyma'r Pwyllgor Eco, Miss Jones a Miss Herdman yn codi'r faner werdd. Yr ail faner werdd i ni fel ysgol!

Here are the Eco Committee, Miss Jones and Miss Herdman raising the Green Flag, our second green flag as a school. The Green Flag is now flying high! Hooray!