Home Page

Baner Werdd / Green Flag

Llongyfarchiadau! Mae'r ysgol wedi ennill ei hail faner werdd! Da iawn i bawb!

 

Congratulations! The school has been awarded its second green flag! Well done everyone!