Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Baner Werdd / Green Flag

Llongyfarchiadau! Mae'r ysgol wedi ennill ei hail faner werdd! Da iawn i bawb!

 

Congratulations! The school has been awarded its second green flag! Well done everyone!

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615