Home Page

Blwyddyn 6 yn plannu coed / Year 6 tree planting

Bu disgyblion blwyddyn 6 yn brysur yn helpu i blannu coed ar safle newydd 'Coetir Ysbryd y Llynfi' sydd ar hen safle Pwll Glo Coegnant a Golchfa Maesteg.

Year 6 pupils have been busy planting trees on the new 'Spirit of Llynfi Woodland site' based at the former Coegnant Colliery and Maesteg Washery.