Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Bore Coffi / Coffee Morning

Cynhaliwyd bore coffi ar Fawrth y 1af i ddathlu Dydd Gwyl Dewi a chodi arian tuag at Eisteddfod 2017. Codwyd £80 a bu'r plant yn perfformio eitemau'r Eisteddfod. Diolch i bawb wnaeth gefnogi!

 

A coffee morning was held on March the 1st to celebrate St David's Day and raise money towards Eisteddfod 2017. We raised £80, and the people who attended were entertained by the children performing some Eisteddfod items. Thank you to all who supported!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615