Home Page

Bore Coffi Nadoligaidd / Christmas Coffee Morning

Roedd y neuadd dan ei sang bore 'ma ar gyfer ein bore coffi Nadoligaidd. Cafwyd perfformiadau gwych gan y plant o flwyddyn 1, 4 a bechgyn blwyddyn 6 yn ogystal a'r telynorion a'r band pres. Diolch i bawb am gefnogi. Codwyd £254.80 fydd yn mynd tuag at Pwyllgor Apel Maesteg ar gyfer yr Eisteddfod yn 2017.

The hall was full this morning for our Christmas coffee morning. We had some excellent performances from children in year 1, 4 and year 6 boys and also the harpists and brass band. Thank you to everyone who supported. We raised £254.80 which will go towards the Maesteg Appeals Committee for the Eisteddfod in our area in 2017.