Home Page

Buddsoddwyr mewn Teuluoedd / Investors in Families

Yn dilyn archwiliad gan aseswr allanol, rydym yn falch o gyhoeddi bod Ysgol Cynwyd Sant wedi derbyn cydnabyddiaeth Buddsoddwyr Mewn Teuluoedd. Diolch i bawb a gyfrannodd at y llwyddiant yma!

 

Following an inspection by an external assessor, we are delighted to announce that Ysgol Cynwyd Sant has been awarded the Investors In Families award. Thank you to everyone who contributed to this success.