Home Page

Carol Nadolig / Christmas Carol

Carol Nadolig 1914 wedi cyrraedd y 10 olaf ar gyfer cystadleuaeth ar S4C! Hwre! Llongyfarchiadau!

Our Christmas Carol 'Nadolig 1914' has reached the last 10 in the S4C Competition! Congratulations!