Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Christmas Tree Festival

Mae'r Wyl Coed Nadolig ymlaen yn Eglwys Dewi Sant o Ddydd Iau 3/12/15 i Ddydd Sul 6/12/15. Mae Blwyddyn 1 a 2 a'r Dosbarthiadau Meithrin/Derbyn wedi bod yn brysur yn creu addurniadau ar gyfer y coed fydd yn cael eu harddangos yn yr Eglwys yn ystod y diwrnodau nesaf - beth am fynd i'w gweld? Bydd dosbarth Miss Herdman yn mynd i ganu yn Egwlys Dewi Sant, bore Dydd Iau am 11am.

 

The Christmas Tree Festival is taking place in St David's Church, Maesteg from Thursday 3/12/15 to Sunday 6/12/15. Year 1 and 2, and the Nursery and Reception classes have been busy making tree decorations for the trees which will be on display in the church during the next few days - why not pop in to see them? Miss Herdman's Class will be singing at the festival on Thursday morning at 11am.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615