Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Croeso nol/Welcome back

Croeso nol i bawb, gobeithio i chi fwynhau'r haf. Croeso arbennig i'r 45 o blant meithrin sydd yn dechrau yn yr ysgol eleni. Rydyn ni'n edrych ymlaen at flwyddyn brysur a chyffrous!

 

Welcome back everyone, we hope you enjoyed your summer! A very special welcome to the 45 nursery children who will be starting this year. We are looking forward to a busy and exciting year ahead!

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615