Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Cwis Llyfrau / Book Quiz

Llongyfarchiadau i dim Cwis Llyfrau Bl 5 a 6 bu'n cystadlu yn y rownd genedlaethol yn Aberystwyth ym mis Mehefin.

 

Congratulations to the Book Quiz team from Year 5 and 6 for competing in the national round in Abersytwyth in June.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615