Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Cyngerdd Eisteddfod Concert

Rydym yn cynnal cyngerdd yn Neuadd y Dref, Maesteg ar y 19eg o Fai (dechrau am 6.30) i ddathlu 9 cystadleuaeth fydd yn ymddangos yr Eisteddfod Genedlaethol yn Fflint diwedd mis Mai ac i ddymuno pob lwc I bawb fydd yn cystadlu (bron 50 o ddigyblion). Dewch i gefnogi! Cysylltwch a'r ysgol am docynnau. Croeso i bawb!!

 

We are hosting a concert in Maesteg Town Hall on 19th May (to start at 6.30) to celebrate the 9 competitions appearing in the National Eisteddfod in Fflint at the end of May, and to wish good luck to everyone representing the school (nearly 50 pupils). Please come and support! Contact the school for tickets. Everyone welcome!!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615