Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Datblygu'r Ardaloedd dysgu Tu Fas / Developing the Learning Areas Outdoors

Edrychwch ar sut rydym yn datblygu'r amgylchedd tu fas ar gyfer gweithgareddau ar draws y meysydd dysgu, â ffocws ar lythrennedd a rhifedd.

Look at how we are developing the outdoor environment for activities across the areas of learning, with a focus on literacy and numeracy. 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615