Home Page

Diwrnod Cariad @ yr Urdd

Rydym yn cefnogi Eisteddfod yr Urdd yn ein hardal yn 2017 heddiw drwy wisgo coch, gwyn a gwyrdd! Daeth Mr Urdd i'r ysgol bore 'ma, buodd yn dawnsio gyda Mrs Ellis! Hwyl a sbri! Diolch i bawb am eich cyfraniadau. #Urdd2017

We are supporting the Eisteddfod in our area in 2017 today by wearing red, white and green. Mr Urdd came to school this morning and danced with Mrs Ellis! What fun!  Thank you to everyone for your contributions. #Urdd2017