Home Page

Diwrnod Etholiadau / Elections Day

Diwrnod etholiadau! Cliciwch yma i weld pwy sydd wedi cael eu hethol i bwyllgorau'r ysgol. Diolch I Mrs Hunt a Mr Thomas am drefnu'r diwrnod!

 

Election day! Click here to see who has been elected to the school's committees. Thank you to Mrs Hunt and Mr Thomas for organising the day!