Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Diwrnod Etholiadau / Elections Day

Diwrnod etholiadau! Cliciwch yma i weld pwy sydd wedi cael eu hethol i bwyllgorau'r ysgol. Diolch I Mrs Hunt a Mr Thomas am drefnu'r diwrnod!

 

Election day! Click here to see who has been elected to the school's committees. Thank you to Mrs Hunt and Mr Thomas for organising the day!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615