Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Diwrnod Hwyl yr Urdd / Urdd Fun Day

Diwrnod Hwyl yr Urdd!

Diwrnod gwych heddiw yn yr ysgol yn codi arian ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Penybont ar Ogwr 2017. Codon ni £601.28!!! Diolch i bawb am eich cefnogaeth! Dechrau gwych i'n gweithgareddau codi arian!

 

Urdd Fun Day!

A fantastic day today in school raising money for the Eisteddfod in our area in 2017. We raised £601.28!!!! Thank you to everyone for your support!  What a fantastic start to our fundraising activities!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615