Home Page

Dysgu Cymraeg / Learning Welsh

Ydych chi eisiau dysgu Cymraeg?

Cliciwch isod er mwyn gweld cyrsiau sydd ar gael yn yr ardal yn cynnwys cwrs 'Cymraeg i'r teulu'.

 

Do you want to learn Welsh?

Click the link below to find out about Welsh courses available in the area including a course 'Welsh for the Family'.

 

http://welshlearners.southwales.ac.uk/workplace/prospectus/