Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Eisteddfod Caerffili 2015

Eisteddfod lwyddiannus i'r ysgol. 2il yn y Ddawns Greadigol, 3ydd yn y Gân Actol a nifer o berfformiadau gwych eraill. Llongyfarchiadau i bawb, rydyn ni'n falch iawn ohonoch! Diolch i bawb am

eich cefnogaeth ac i'n staff a rhieni bendigedig! Mwy o luniau i ddilyn...... 

 

Hefyd llongyfarchiadau mawr i Menna Kingdon am ddod yn 1af gyda'i gwaith celf! Gwych!

 

A successful Eisteddfod for the school. 2nd in the Creative Dance, 3rd in the Action Song and many other fantastic performances. Congratulations to all involved, we are very proud of you! What a fantastic experience for everyone! Thank you all for your support and to our amazing staff and parents! More pics to follow......

 

Also a huge congratulations to Menna Kingdon for coming 1st with her art work! Fantastic!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615