Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Eisteddfod Gylch

Llongyfarchiadau i bawb bu'n cystadlu yn yr Eisteddfod Gylch yn Neuadd y Dref heddiw. Gweler y canlyniadau isod, a'r cystadlaethau fydd yn mynd ymlaen i'r Sir ym Mhafiliwn Porthcawl ar Fawrth y 22ain.

 

Congratulations to all who competed in the Eisteddfod in the Town Hall today. See the results below, and the competitions going through to the Sir in Porthcawl Pavilion on the 22nd of March. 

 

Eisteddfod Gylch

4/3/16

Neuadd y Dref (Town Hall)

Eisteddfod Sir

22/3/16

Pafiliwn Porthcawl Pavilion

Cor (Choir) 1af

Parti Deulais (2 Part Harmony Group) 1af

Ava Phillips (Llefaru/Recitation) 1af

 

Dawnsio Disgo (Disco Dancing) 2il

Abi Thomas (Unawd/Solo) 2il

Abi Thomas (Alaw Werin/Folk Son) 2il

 

Madlen Evans (Llefaru/Recitation) 3ydd

Summer Roberts (Unawd/Solo) 3ydd

Deuawd (Duet) Abi ac Erin 2il

Ava Phillips (Llefaru/Recitation)

Cor (Choir)

Parti Unsain (Unison Party)

Parti Deulais (2 Part Harmony Group)

Ensemble Lleisiol (3 Part Harmony Group)

Parti Llefaru (Recitation Group)

Dawnsio Credigol (Creative Dancing)

Ymgom (Sketch)

 

** Can Actol 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615