Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Eisteddfod Gylch

Llongyfarchiadau i bawb bu'n cystadlu yn yr Eisteddfod Gylch yn Neuadd y Dref heddiw. Roedd pawb yn wych ac rydyn ni, fel ysgol, yn falch iawn ohonoch! 

 

Congratulations to all who competed in the Eisteddfod Gylch in the Town Hall today. Everybody did so well and we, as a school, are very proud of you all!

 

Dyma'r canlyniadau / Here are the results:

 

Dawnsio Creadigol - 1af (1st)

Parti Deulais - 1af (1st)

Parti Unsain - 1af (1st)

Unawd Bl 3 a 4 - Menna - 1af (1st)

Unawd 5 a 6 - Lily-Mai - 1af (1st)

 

Deuawd - Abi & Lily-Mai - 2il (2nd)

Dawns Disgo Unigol - Amelia - 2il (2nd)

Grwp Dawnsio Disgo - 2il (2nd)

Grwp Llefaru - 2il (2nd)

 

Deuawd - Menna & Ruby - 3ydd (3rd)

Llefaru Bl 3 a 4 - Megan - 3ydd (3rd)

Alaw Werin - Lily-Mai - 3ydd (3rd)

Llefaru 5 a 6 - Lily-Mai - 3ydd (3rd)

 

Bydd y 1af ym mhob cystadleuaeth yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Sir ym Mhorthcawl ar yr 20fed o Fawrth.

 

The 1st in each competition will now go on to compete in the Eisteddfod Sir (County Eisteddfod) in Porthcawl on the 20th of March.

 

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615