Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Eisteddfod Hwyl / Fun Eisteddfod

Cawsom lawer o hwyl yn ystod ein Eisteddfod Dydd Gwyl Dewi gyda'r llysoedd yn cystadlu'n frwd yn erbyn ei gilydd mewn amrywiaeth o gystadlaethau! Ogwr oedd y llys buddugol, Garw yn 2il ac Afan a Llynfi yn 3ydd - diolch i Joseph ac Ali (disgyblion 6ed dosbarth YGG Llangynwyd) am feirniadu. Yn ystod yr Eisteddfod cynhaliwyd y seremoni gadeirio. Diolch i Mrs Mai Jones am feirniadu'r cerddi a llongyfarchiadau i'r bardd buddugol (llun isod).

 

We had a lot of fun during our St David's Day Eisteddfod with the houses competing against each other in a variety of competitions! Ogwr were the winning house, Garw 2nd and Afan and Llynfi 3rd - thank you to Joseph and Ali (6th form students from YGG Llangynwyd) for adjudicating. During the Eiteddfod we held our Chairing of the Bard Ceremony. Thank you to Mrs Mai Jones for adjudicating the poems and congratulations to the winning bard (picture below).

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615