Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Eisteddfod Peynybont ar Ogwr, Taf ac Elai 2017

Newyddion cyffrous - mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dod i'n hardal yn 2017! Cliciwch y linc isod er mwyn darllen mwy o wybodaeth.

 

Exciting news - the Urdd National Eisteddfod is coming to our area in 2017. Click the link below to read more information.

 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-east-wales-32718792

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615