Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Eisteddfod Sir / County Eisteddfod

Diwrnod llwyddiannus iawn yn yr Eisteddfod Sir heddiw. 9 cystadleuaeth yn mynd ymlaen i'r Eisteddfod Genedlaethol. Da iawn bawb a llongyfarchiadau i'r plant talentog, a'r staff sydd wedi bod wrthi yn hyfforddi! Ymlaen a ni i'r Fflint (30/5 - 4/6).

 

A very successful day at the County Eisteddfod today. 9 competitions through to the National Eisteddfod. Well done all and congratulations to the talented children, and staff who have been busy preparing the children. Onwards we go to Fflint (30/5 - 4/6).

 

1af / 1st 2il / 2nd

Parti Llefaru (Recitation Group)

Dawns Creadigol (Creative Dancing)

Amelia - Dawnsio Hip-Hop (Hip-Hop Dancing)

Ensemble Lleisiol (3 Part Harmony Group)

Parti Unsain (Unison Group)

Parti Deulais (2 Part Harmony Group)

Cor (Choir)

Can Actual

Cyflwyniad Dramatig 

Ava - Llefaru Unigol Bl 3/4 (Yr 3/4 Recitation Solo)

Ymgom (Sketch)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615