Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Eisteddfod Sir y Fflint 2016

Llongyfarchiadau mawr i'r criw bu'n cystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Sir Fflint yn ystod hanner tymor. Cafwyd llwyddiant gyda'r Gan Actol - 2il! Hwre! Hefyd, cafodd Amelia lwyfan gyda'r Dawnsio Stryd...gwych Amelia! Diolch i bawb am eich gwaith caled ac i'r rieni am eu cefnogaeth anhygoel. Tim arbennig!

 

​Congratulations to all who competed in the Urdd National Eisteddfod in Flint during half term. We had success with the Can Actol - 2nd! Hooray! Also, Amelia was staged with the Street Dancing...excellent Amelia! Thank you all for your hard work and to the parents for their amazing support! What a fantastic team!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615