Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Eisteddfod Sir

 

Llongyfarchiadau i bawb bu'n cystadlu yn yr Eisteddfod Sir ym Mhorthcawl heddiw. Perfformiadau gwych gan bawb ac rydyn ni fel ysgol yn falch iawn!

 

Congratulations to all who competed in the Eisteddfod Sir in Porthcawl today. Excellent performances by everyone and we as a school are very proud! 

 

Dyma'r canlyniadau / Here are the results:

 

Dawnsio Creadigol - 1af (1st)

Cerddoriaeth Creadigol - 1af (1st)

Ymgom - 1af (1st)

Can Actol - 1af (1st)

 

Parti Deulais - 2il (2nd)

Parti Unsain - 2il (2nd)

Ensemble - 2il (2nd)

Cor - 2il (2nd)

Unawd 5 a 6 - Lily-Mai - 2il (2nd)

Parti Cerdd Dant - 2il (2nd)

 

Unawd Bl 3 a 4 - Menna - 3ydd (3rd)

 

Bydd y 1af ym mhob cystadleuaeth yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlethol yng Nghaerffili yn ystod yr wythnos yn dechrau y 25ain o Fai. POB LWC i bawb!

 

The 1st in every competition will go on to compete in the Urdd National Eisteddfod in Caerphilly during the week commencing 25th May. GOOD LUCK to everyone!

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615