Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Eisteddfod Ysgol / School Eisteddfod

Cynhaliwyd ein Eisteddfod Ysgol heddiw. Llongyfarchiadau i bawb bu'n cystadlu - roeddech chi'n wych! Diolch i'n beirniaid Mrs Pugh a Miss Williams. Bydd y 1af ac 2il ym mhob cystadleuaeth yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr Eisteddfod Gylch ar y 4ydd o Fawrth yn Neuadd y Dref, Maesteg. pob lwc bawb!

 

We held our School Eisteddfod today. Congratulations to everyone that competed - you were fantastic! Thank you to our adjudicators Mrs Pugh and Miss Williams. The 1st and 2nd in every competition will now go through to compete in the Eisteddfod Gylch on the 4th March in Maesteg Town Hall. Good luck everyone!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615