Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Enillwyr Carol yr Wyl!

Llongyfarchiadau mawr i gor yr ysgol am ennill Carol yr Wyl ac i Mr a Mrs Ellis am gyfansoddi'r garol buddugol 'Nadolig 1914'. Gwych! Cliciwch isod i glywed mwy....

 

Cymraeg - http://www.s4c.co.uk/caban/?p=10747

 

Huge congratulations to the school choir for winning the S4C competition - Carol yr Wyl and to Mr and Mrs Ellis for composing the winning carol 'Nadolig 1914'. Fantastic! Click below to read all about it...

 

English - http://www.s4c.co.uk/caban/?p=10751&lang=en

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615