Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Ffarwel Blwyddyn 6 / Farewell Year 6

Bu ychydig o ddagrau ar ddiwrnodau olaf y tymor wrth i ni ffarwelio â phlant blwyddyn 6.

Ar y dydd Mercher olaf, cynhaliwyd seremoni wobrwyo ac mae'r lluniau i weld yn yr 'Oriel'. Bu'r plant yn canu 'ffarwel' i bawb yn ein gwasanaeth ffarwel y bore 'ma (llun isod). Ewch i'r 'Oriel i glywed y plant yn canu.

Dymunwn 'pob lwc' i bob un yn Ysgol Gyfun Llangynwyd ac am y dyfodol.

Pob lwc blwyddyn 6!

 

There were a few tears on the last few days of term when we had to say farewell to year 6. We held an award ceremony on the last Wednesday of term (pictures can be seen in the 'Gallery' page of the website). This morning the children sang 'farewell' to the school during our morning assembly (pictured below). Visit the 'Gallery' to hear the children singing.

We wish them the very best of luck in Ysgol Gyfun Llangynwyd and for the future.

Good luck year 6!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615