Home Page

Foodbank

Mae'r Cyngor Ysgol wedi penderfynu cefnogi 'Foodbank' yn ein hardal fel rhan o'n dathliadau Cynheaf. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu tin neu becyn bwyd yr wythnos hon, byddant yn cael eu rhoi i'r 'Foodbank' ym Maesteg wythnos nesaf.

 

The School Council has decided to support our local Foodbank as part of our Harvest celebrations. Thank you to everyone who has contributed a tin or pack of food this week, they will be donated to the Maesteg Foodbank next week.