Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gala Nofio / Swimming Gala

Enillwyr ras gyfnewid rhydd Bl 3 a 4 yng ngala nofio'r Urdd - da iawn ferched!

Winners of the Year 3 & 4 freestyle relay race in the Urdd Gala - well done girls!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615