Home Page

Gala Nofio / Swimming Gala

Enillwyr ras gyfnewid rhydd Bl 3 a 4 yng ngala nofio'r Urdd - da iawn ferched!

Winners of the Year 3 & 4 freestyle relay race in the Urdd Gala - well done girls!