Home Page

Gala Nofio / Swimming Gala

Dyma ganlyniadau Gala Nofio'r Ysgol eleni:

Here are the Swimming Gala results this year:

 

1af / 1st Ceffylau y Mor 264
2il / 2nd Siarcod 260
3ydd / 3rd Dolffiniaid 230
3ydd / 3rd Ser y Mor 230