Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gala Nofio / Swimming Gala

Dyma ganlyniadau Gala Nofio'r Ysgol eleni:

Here are the Swimming Gala results this year:

 

1af / 1st Ceffylau y Mor 264
2il / 2nd Siarcod 260
3ydd / 3rd Dolffiniaid 230
3ydd / 3rd Ser y Mor 230

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615