Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gwasanaeth / Assembly

Gwasanaeth ola'r flwyddyn - rydyn ni'n ffarwelio a rhai aelodau o staff...Mr Price, Miss Morgan, Mrs O'Gorman, Mr Davies a Mr Ellis, rydym yn dymuno pob hwyl i chi i'r dyfodol. Rydyn ni hefyd yn ffarwelio a phlant blwyddyn 6 - pob lwc i chi yn yr ysgol gyfun ac i'r dyfodol!

 

The final assembly of the year - we bid farewell to some staff members...Mr Price, Miss Morgan, Mrs O'Gorman, Mr Davies and Mr Ellis, we wish them all the best in the future. We also say goodbye to our year 6 children - good luck in the secondary school and for the future!

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615