Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gwasanaeth / Assembly

Gwasanaeth Dosbarth Mrs Hawkins - Dydd Iau 21ain Ionawr - 10.15yb

Mrs Hawkins' Class Assembly - Thursday 21st January - 10.15am

 

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615