Scroll to content
Ysgol Cynwyd Sant home page

Ysgol Cynwyd Sant

Contact Details

Gwasanaeth carolau / Carol service

Gwasanaeth carolau hyfryd gan flwyddyn 3 yn Eglwys Sant Mihangel.

A beautiful carol service by year 3 in St Michael's Church this evening.

Ysgol Cynwyd Sant, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg, Bridgend, Wales, CF34 9YE Tel: 01656 815615