Home Page

Gweithdy 'Lego we Do' Workshop

Bu blwyddyn 5 yn cymryd rhan mewn gweithdy 'Lego we Do' yn Techniquest heddiw yn dysgu sgiliau newydd rhaglennu er mwyn rheoli modelau roedden nhw wedi adeiladu o lego. 

Year 5 have been taking part in a 'Lego we Do' workshop in Techniquest today where they learned new programming skills, controlling models they constructed from lego. It was a lot of fun!